Award Label
Award Label
overzicht projecten

Centrum De Groote Wielen

Een toekomstbestendig landschappelijk (winkel)centrum

Vanzelfsprekend duurzaam en toekomstbestendig

SVP_Groote_wielen_den_bosch_stedenbouwkundig_plan_schets_concept

Het nieuwe centrum is een herkenbaar onderdeel van de Groote Wielen met een eigen identiteit en uitstraling en daarmee ook een aantrekkingskracht voor de omgeving. In opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch hebben SVP en OKRA landschapsarchitecten een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het nieuwe (winkel)centrum. Uitgangspunt is een toekomstbestendig centrum te ontwikkelen met veel groen en water als basiskwaliteit en uiteraard met woon-, zorg- en winkelfuncties. Een centrale plek in de wijk waar alle kinderen naar naar school en het kinderdagverblijf kunnen gaan. Een centrum waar gesport wordt aan de Groote Wielenplas en een smoothie gedronken wordt op het gezellige terras. Kortom, een gastvrije huiskamer voor iedereen in de wijk.
Het centrum wordt op een duurzame, groene en toekomstbestendige manier ontwikkeld waarbij veel verder gekeken wordt dan alleen energetische duurzaamheid. De interactie van de functies met het landschap en de beleving van het groen voor zowel bewoners als bezoekers zijn een kwaliteit van het centrum. Sport, spel, ontmoeten en bewegen worden gestimuleerd. Door bijvoorbeeld het brede en actieve pad met sporttoestellen in het park dat onderdeel is van het hardlooprondje Groote Wielenplas. Zo ontstaat een gezonde leefomgeving die bijdraagt aan het geluk en woongenot van inwoners van de wijk.

<quote_02>"Het parklandschap van De Groote Wielen wordt integraal onderdeel van het winkelcentrum en is daarmee uniek in Nederland"<quote_02><quote_author_02>- Erwin Stoffer, stedenbouwkundige bij SVP<quote_author_02>

Zichtbaar water zuiveren

De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht en alle elementen van de beroemde watermachine van De Groote Wielen komen terug in het centrumplan. De watermachine zorgt ervoor dat het water in De Groote Wielen voortdurend in beweging is en zichzelf zuivert. Denk aan bovengrondse afwateringspatronen, infiltratievelden, sloten, waterplein en optimaal gebruik van de Groote Wielenplas. Zodat water filteren niet alleen achter de schermen gebeurt, maar ook zichtbaar, verkoelend en educatief aanwezig is.

SVP_Groote_wielen_den_bosch_stedenbouwkundig_plan_plankaart

Twee woonbuurten: als vesting en als collectieve tuin

Onderdeel van het centrum zijn ook twee nieuwe woonbuurten. De compacte woonbuurt ‘de Vesting’ ontleent haar identiteit aan de historie van de Zuidwaterline en de Bossche Vesting. Een eeuwenoud landschap met verdedigingslinies, forten en bastions. Deze kenmerken komen ook terug in een aantal bijzondere wooncomplexen die als forten in het park aan de Groote Wielenplas liggen. De andere buurt, het ruim en groen opgezette Tuinenrijk, is de eerste nieuwe woonbuurt waar de toekomstige bewoners in samenspraak met ontwerpers, ontwikkelaars en elkaar de collectieve binnentuinen van de bouwblokken inrichten.

GIF_SVP_Groote_wielen_den_bosch_stedenbouwkundig_plan_deelgebieden
Deelgebieden van De Groote Wielen: Vestiging, Boulevard, Landerijen, Waterpark en Tuinenrijk (van binnen naar buiten)

Samenspel tussen stedenbouw en landschapsarchitectuur

We geven een plek graag een eigen identiteit, zoals in dit plan. Voor het centrum van De Groote Wielen is gekozen voor een uniek gebiedsconcept. Het centrum van de wijk heeft een sterke relatie met het landschap en het verleden, een uitgesproken karakter en een sterke binding met water. Deze kwaliteiten zijn verankert in een duurzaam landschappelijk raamwerk dat zorgt voor verbinding met de rest van de wijk en de centrale watermachine. Binnen het raamwerk liggen verschillende deelgebieden met ieder een eigen sfeer en karakter.

SVP_Groote_wielen_den_bosch_stedenbouwkundig_visual_stad_aan_water

Als een verrassing ligt een deel van het winkelprogramma onder het Waterpark verborgen en ontstaat zo een bijzondere vorm van dubbelgebruik in het centrum. Bovenop de winkels is ruimte voor ontspanning en recreatie in het park. De ‘verborgen’ gebouwen in het landschap zijn ook een knipoog naar de fortificaties en vestingwerken van de stad ’s Hertogenbosch.
Door onder andere de vrije hoogten en flexibele winkelscheidende wanden zorgen wij ervoor dat in de toekomst de ‘winkelgebouwen’ herverkaveld dan wel opnieuw ingevuld kunnen worden. In het winkelcentrum ligt de nadruk op dagelijkse (verse) artikelen en minder nadruk op de niet-dagelijkse artikelen. Dit zorgt voor beweging naar de supermarkten en bewust consumeren door verse producten te kopen.

SVP_Groote_wielen_den_bosch_foto_participatie

Samenwerken zit in ons DNA

Wij zien het als onze taak om het beste te halen uit alle partners die betrokken zijn bij het realiseren van een nieuwe leefomgeving. Met zogeheten pressurecookers die we inzetten op strategische momenten in het proces halen wij het beste uit de betrokken partijen én onszelf. Dat is ook wat wij hebben gedaan bij De Groote Wielen. Door in gesprek te gaan en echt te luisteren naar toekomstige bewoners, huidige omwonenden en stakeholders heeft het plan zijn uiteindelijke vorm gekregen.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Nog meer zien van SVP?

Gebiedsvisie
Stedenbouw
Alle projecten
Wonen
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person