Award Label
Award Label
overzicht projecten

Nobelhorst

Integraal plan voor een wijk vol initiatieven
 • Opgave
  Stedenbouwkundig plan en architectonisch onderwerp deel van woningen voor uitbreidingswijk
 • Programma
  1.250 woningen
 • Locatie
  Almere
 • Opdrachtgever
  Ymere, Dura Vermeer en Gemeente Almere
 • Gerealiseerd
  2013
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
NobelhorstNobelhorst

SVP is inmiddels welbekend in de wijk Nobelhorst in Almere. Wij hebben als stedenbouwkundige aan de verkaveling van de bouwvelden gewerkt, maar ook verschillende architectonische opdrachten afgerond. De betrokken partijen, gemeente, Ymere en Dura Vermeer, hebben afgesproken om als co-makers met elkaar te gaan samenwerken.

<quote_01>"Wij hebben inmiddels bijna het gehele dorp gebouwd!"<quote_01><quote_author_01>- Maartje Luisman, stedenbouwkundige en partner bij SVP<quote_author_01>

Door niet het eigen belang maar de ambities zoals die zijn vastgelegd in de ontwikkelvisie centraal te stellen kan sneller, efficiënter, beter en goedkoper ontwikkeld en gebouwd worden; en het is ook nog leuker! Typische SVP samenwerkvormen zoals pressurecookers worden ingezet om in co-creatie tot de beste oplossingen te komen.

Mooie en betaalbare appartementen

Het appartementencomplex de Melkfabriek is één van de eerst opgeleverde gebouwen en dus een belangrijk visitekaartje voor de wijk. Het gebouw staat letterlijk in het hart van de wijk op het kruispunt van de twee lanen. Het complex straalt de essentie van Nobelhorst uit, wonen in een gevarieerd stadsdorp. Doordat het gebouw is opgeknipt in verschillende delen die ieder een eigen materialisatie en kapvorm hebben sluit het gebouw, ondanks de bouwhoogte van deels vier lagen met kap, naadloos aan op de omliggende grondgebonden woningen langs de laan. De gesegmenteerde opbouw van het volume verwijst naar de architectuur van oude fabrieksgebouwen zoals die vroeger ook in dorpen stonden, vandaar ook de naam ‘De Melkfabriek’.

Ook het gebouw ‘De Werkfabriek’ is een opvallend ontwerp. Voor het ontwerp zijn twee belangrijke uitgangspunten gesteld; het aanbieden van woningen tegen lage huurkosten (beduidend lager dan de maximale sociale huur) en het aansluiten op het thema van dit bouwveld, de ‘boomgaard’. En uiteraard; een relatie aangaan met overige bestaande bebouwing aan het kruispunt. Het U-vormige gebouw omsluit een collectieve binnentuin, richt zich naar de zon en opent zich naar de openbare ruimte. Op de meest prominente plek aan het kruispunt is op de begane grond een collectieve werkruimte gerealiseerd voor de bewoners.

Links de Melkfabriek, rechts de Werkfabriek.

Buurtschuur verbindt

Nobelhorst is een wijk voor initiatieven. Stadsdorp Nobelhorst biedt volop ruimte om iedere woon- of werkdroom waar te maken. Gelijktijdig met de oprichting van de eerste Buurtcoöperatie van Nobelhorst is de Buurtschuur in gebruik genomen. Dit ontwerp van SVP is de centrale plek in de wijk waar buurtgenoten elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken om hun leefomgeving in te richten en te beheren.

In de Buurtschuur komt de Buurtcoöperatie bij elkaar, worden feestjes, trainingen en cursussen gegeven. Sinds de buurtschuur in gebruik is genomen gaat er geen dag voorbij zonder dat de ruimte gebruikt wordt. Nobelhorst ontstaat door de eigen initiatieven van de bewoners en de ondernemers. Het gebouw heeft een uitnodigende veranda en een grote tuin waar de bewoners van de wijk al voordat de eerste woningen in gebruik werden genomen bezig waren met de aanleg van moestuintjes. Zo is in Nobelhorst op een bijzondere manier ruimte gegeven aan de bewoners om hun eigen gemeenschap vorm te geven.

SVP_Nobelhorst_Almere_stedenbouwkundig_plan_foto_de_buurtschuur

Buurtbewoners noemen het een geslaagde wijk en beleven het wonen in Nobelhorst ook echt als ‘dorps’- het bewijs dat de aanpak die is gekozen door de ontwerpers en ontwikkelaars wérkt.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
nobelhorst almere stedenbouwkundig plan architectuur pressurecooker stadsdorp appartementencomplex buurtschuur
Stedenbouw
Landschappelijk wonen
Architectuur
Wonen
Alle projecten
Uitgelicht
Gebiedsvisie