Award Label
genomineerd voor Gouden Piramide 2009
Award Label
genomineerd voor Gouden Piramide 2009
overzicht projecten

Twuyverhoek

Dorpse uitbreiding met maximale mix
 • Opgave
  Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor uitbreidingswijk
 • Programma
  450 woningen
 • Locatie
  Sint Pancras
 • Opdrachtgever
  Gemeente Langedijk
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Faro architecten, Min2 en Heren 5 architecten
 • Ontwerp
  2005
 • Start bouw
 • Oplevering
  2007
 • Oppervlakte
  18 ha
TwuyverhoekTwuyverhoek

Op basis van een sociologische studie ‘hier komen we altijd binnen via de achterdeur’ is een verkaveling bedacht met dorpslinten met pronkgevels en rommelige achtererven waar het leven plaatsvindt. De strandwal van historisch Sint Pancras heeft model gestaan voor de hoofdontsluiting van Twuyverhoek. Een weerspiegeling van deze strandwal is dan ook fysiek terug te vinden in het plan. De gevels die gestaffeld ten opzichte van de rijbaan staan zorgen voor een gevoel dat de wijk niet in één keer is gebouwd, maar net zoals een dorp is gegroeid in de tijd. Plekjes die daardoor ‘over’ zijn, worden benut voor een verbreding van het profiel, een enkele boom en soms een parkeerplaats of zijn een buitenplaats voor de starterswoningen die alleen langs de hoofdontsluiting voorkomen.

Naast deze specifieke hoofdontsluiting is het bestaande slotenpatroon in stand gehouden. Hierdoor ontstond een grid waar binnen velden zijn gepland. Per veld is gekeken naar de grootst mogelijke mix van woningtypen. De velden zijn altijd direct ontsloten vanaf de hoofdroute en leiden zo naar de binnenplaatsen van de velden waarop men parkeert en de kinderen spelen. De parkeerplaatsen voor de bewoners liggen dus buiten het zicht voor iemand die door het dorp rijdt. De noord- en zuidkant van een veld grenst altijd aan water, met aan de zuidkant overwegend tuinen aan het water en de noordkant is vaak afgezoomd met een ‘postbodepad’. Het water is voor een belangrijk deel door vaarbaar.

Footprint - kappenverdeling - programma - groen-en waterverdeling

Een proces zoals geen ander

De architecten hebben door het hele proces heen meegedacht, -gepraat en -geschetst. Al in een heel vroeg stadium heeft de stedenbouwkundige samen met gemeente eerst de architecten en later de ontwikkelende partijen gekozen, steeds vanuit de gedachte om met elkaar een bijzonder plan te maken. De basis van de buurt is ontwikkeld in een intensief weekend waarbij stedenbouwkundigen tegelijkertijd met de architecten en stakeholders aan de plannen werkten. Iets wat niet gebruikelijk is. Streekeigen architectuur die volgens de geboren Pancrassers ook daadwerkelijk die sfeer oproept en herkent.

De herkenning gaat zelfs zo ver dat de in de streek zo vertrouwde pronkgevels en makelaars op een moderne manier door de hele wijk terugkomen. Pronkgevels zijn gevels die extra aandacht hebben gekregen in de vorm van detaillering en materiaal gebruik. Vaak ook is het de pronkgevel waar de voordeur van de woning in zit. In Twuyverhoek is de pronkgevel gebruikt om extra aandacht te vestigen op gevels die markante plekken aanduiden. Uiteindelijk is dit op een subtiele manier gelukt zonder dat langs de hoofdroute alleen maar pronkgevels staan en de rest van de gevels er onder te lijden hebben gehad.

De sfeer van het dorp

Als je door de wijk loopt zie, ervaar, voel, ruik je bijna het Sint Pancras zoals het vroeger geweest moet zijn. Dat samen met het relatief zware programma, de huidige eisen van haalbaarheid, regels en leefbaarheid, maakt dat er een prestatie van formaat geleverd is, door alle partijen die hebben meegewerkt. En het resultaat mag er zijn en wordt, nog steeds, steeds beter.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw gebiedsvisie twuyverhoek landschappelijk langedijk
Landschappelijk wonen
Stedenbouw
Gebiedsvisie
Alle projecten
Wonen