Award Label
overzicht projecten

Stadstuin

Wonen in een gemeenschappelijke tuin

Complexiteit als kans

De driehoekige locatie ligt in de oksel van rijksweg A1 en de Bunschoterstraat. Langs beide korte zijden liggen hoge geluidswallen en de derde zijde wordt gevormd door een zone met hoogspanningsmasten. Daarnaast lag er een enorme berg grond die verwerkt moest worden, lag het aantal socialewoningen op 50% en moest er plek worden gevonden voor een Koninkrijkszaal voor Jehova’s, een clubhuis voor de scouting en een schietvereniging met een 100meter baan! Daar ligt ook gelijk de complexiteit van de opgave. De uitgangssituatie met veel uitdagingen was zo bijzonder, dat door SVP is gezocht naar een nieuw ruimtelijk concept. Geen woningen met voor- en achtertuinen en een auto voor de deur. Maar een bijzondere vorm van stedelijk wonen, in een park op de rand van stad en landschap. Voorwaarde voor woningbouw was dat de randbebouwingals akoestisch scherm zou gaan fungeren voor de achterliggende woningen. Deze woningen zijn op de geluidswal geplaatst en vooruitlopend op een wettelijke verruiming zijn dove gevels geïntroduceerd. Langs de derde rand zijn de woningen in een verbrede watergangverplaatst. Zo ontstond voldoende afstand tot de hoogspanning en een plek voorde opvang van regenwater uit de wijk.

<quote_02>"Opmerkelijk is dat een uitbreidingswijk van deze omvang met zoveel bijzonder woningtypes geen privétuinen heeft"<quote_02><quote_author_02>- Landschapelijk wonen, Uitgeverij Blauwdruk 2012<quote_author_02>

Toekomstgerichte oplossingen

Hoewel Stadstuin al bijna een decennium geleden is gebouwd, zijn de oplossingen die toen bedacht zijn nog steeds actueel. Het park is klimaatbestendige ingericht, met minimale verharding, veel ruimte voor de opvang en berging van water en veel groen en bomen die zomers voor verkoeling zorgen. Ook liggen op alle dakenzonnepanelen. Nu heel gewoon, maar toen heel bijzonder. Tussen de geluidswal en in de waterpartij ligt een hellend groenvlak met paviljoens, de eigenlijke Stadstuin. Deze drielaagse woongebouwen met meerdere typen grondgebonden woningen op een parkeerlaag staan losjes in het park. De parkeerlaag is op het maaiveld te gebouwd. Hierdoor kon ook voor de goedkopere categorieën 1,3 gebouwde parkeerplaats per woning worden gerealiseerd. De aanwezige grond in het gebied is benut om rond de blokken hoogteverschillen aan te brengen. Schollentot circa 3 meter hoog onttrekken de garages aan het zicht en brengen het maaiveld naar de woningen.

De wal - Het waterlint - Het Veld

Gemeenschappelijk groen, gemeenschappelijk onderhoud

Alle woningen liggen verspreid als strooigoed in een collectief park, mensen hebben geen tuin maar een terras. Het hele park is mandelig eigendom en daar wordt op zonnige dagen dankbaar gebruik van gemaakt! Sommige woningen zijn, evenals de schietbaan, geïntegreerd in de geluidswal. Alle woningen, ook de sociale, hebben een gebouwde parkeeroplossing. Het park met het groen, de paden en de waterberging is gemeenschappelijkbezit van de Stichting Stadstuin waarin de huiseigenaren, de woningcorporatieen de gemeente zijn verenigd. Deze stichting verzorgt het beheer en onderhoud.

Landschapsplan - Groenplan - Watersysteem
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.

Gerelateerde projecten

Before After
Credits: ZURB Studios