Award Label
Award Label
overzicht projecten

Stadstuin

Wonen in een gemeenschappelijke tuin
 • Opgave
  Ruimtelijke visie, stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor uitbreidingswijk
 • Programma
  760 woningen, kerk, schietbaan, scouting, BSO
 • Locatie
  Amersfoort
 • Opdrachtgever
  Heijmans Vastgoed
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Adviesbureau Haver Droeze
 • Ontwerp
  1997-2001
 • Start bouw
 • Oplevering
  2006
 • Oppervlakte
  21 ha
StadstuinStadstuin

De driehoekige locatie ligt in de oksel van rijksweg A1 en de Bunschoterstraat. Langs beide korte zijden liggen hoge geluidswallen en de derde zijde is een zone met hoogspanningsmasten. Daarnaast lag er een enorme berg grond die verwerkt moest worden, lag het aantal sociale woningen op 50% en moest er plek worden gevonden voor een Koninkrijkszaal voor Jehova’s, een clubhuis voor de scouting en een schietvereniging met een 100-meter-baan! Daar ligt ook gelijk de complexiteit van de opgave.

Complexiteit als kans

De uitgangssituatie met veel uitdagingen was zo bijzonder, dat SVP zocht naar een nieuw ruimtelijk concept. Geen woningen met voor- en achtertuinen en een auto voor de deur, maar een bijzondere vorm van stedelijk wonen in een park op de rand van stad en landschap. Voorwaarde voor woningbouw was dat de randbebouwing als akoestisch scherm zou fungeren voor de achterliggende woningen. Deze woningen zijn op de geluidswal geplaatst en vooruitlopend op een wettelijke verruiming zijn dove gevels geïntroduceerd. Langs de derde rand zijn de woningen in een verbrede watergang geplaatst. Zo ontstond voldoende afstand tot de hoogspanning en een plek voor de opvang van regenwater uit de wijk.

<quote_01>"Opmerkelijk is dat een uitbreidingswijk van deze omvang met zoveel bijzondere woningtypes geen privétuinen heeft"<quote_01><quote_author_01> - Landschappelijk wonen, Uitgeverij Blauwdruk 2012<quote_author_01>

Toekomstgerichte oplossingen

Hoewel Stadstuin al bijna een decennium geleden is gebouwd, zijn de oplossingen die we toen bedachten nog steeds actueel. Het park is klimaatbestendig ingericht, met minimale verharding, veel ruimte voor de opvang en berging van water en veel groen en bomen die zomers voor verkoeling zorgen. Ook liggen op alle daken zonnepanelen. Nu heel gewoon, maar toen heel bijzonder. Tussen de geluidswal en in de waterpartij ligt een hellend groenvlak met paviljoens; de eigenlijke Stadstuin. Deze drielaagse woongebouwen met meerdere typen grondgebonden woningen op een parkeerlaag staan losjes in het park. De parkeerlaag is op het maaiveld gebouwd. Hierdoor kon ook voor de goedkopere categorieën 1,3 gebouwde parkeerplaats per woning worden gerealiseerd. De aanwezige grond in het gebied is benut om rond de blokken hoogteverschillen aan te brengen. Schollen tot circa 3 meter hoog onttrekken de garages aan het zicht en brengen het maaiveld naar de woningen.

De wal - Het waterlint - Het veld

Gemeenschappelijk groen, gemeenschappelijk onderhoud

Alle woningen liggen verspreid als strooigoed in een collectief park en mensen hebben geen tuin maar een terras. Het hele park is mandelig eigendom en daar wordt op zonnige dagen dankbaar gebruik van gemaakt! Sommige woningen zijn, evenals de schietbaan, geïntegreerd in de geluidswal. Alle woningen, ook de sociale, hebben een gebouwde parkeeroplossing. Het park met het groen, de paden en de waterberging is gemeenschappelijk bezit van de Stichting Stadstuin waarin de huiseigenaren, de woningcorporatie en de gemeente zijn verenigd. Deze stichting verzorgt het beheer en onderhoud.

Landschapsplan - Groenplan - Watersysteem
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
Stedenbouw
Landschappelijk wonen
Uitgelicht
Alle projecten
Wonen