Award Label
Award Label
overzicht projecten

De Nieuwe Tuinderij

Dorps wonen in UNESCO werelderfgoed
 • Opgave
  Ruimtelijke visie, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor uitbreidingswijk
 • Programma
  485 woningen
 • Locatie
  Zuidoostbeemster
 • Opdrachtgever
  Beemster Compagnie (gemeente Purmerend en BPD)
 • Gerealiseerd
  2023
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Adviesbureau Haver Droeze
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
De Nieuwe TuinderijDe Nieuwe Tuinderij

De Nieuwe Tuinderij is een omvangrijke dorpsuitbreiding van 500 woningen in Zuidoostbeemster, een dorp in de droogmakerij en UNESCO werelderfgoed De Beemster. Ontwerpen in een UNESCO gebied is complex, de hele wereld kijkt mee. Wij zijn dan ook trots op deze bijzondere gebiedsontwikkeling waar we vanaf dag één tot en met de oplevering van de laatste woning betrokken zijn geweest.

Na een selectie in 2007 ontwierp SVP achtereenvolgens de ruimtelijke visie, het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en in samenwerking met Adviesbureau Haver Droeze het inrichtingsplan voor alle deelgebieden. Ook hadden we de rol van supervisor waarbij we in nauw overleg met de verschillende architecten de kernwaarden van het stedenbouwkundig plan vertaalden naar architectonische ontwerpen voor de woningen.  

Een groen dorp naast de stad Purmerend

De Nieuwe Tuinderij heeft ondanks de ligging direct naast de stad Purmerend een echt dorps en landelijk karakter. Dat bereiken we onder meer door een ruime groenzone tot de ringdijk aan te houden. Dit in tegenstelling tot het overzijde gelegen Purmerend waar bebouwing met hoge woontorens juist tot aan de ringvaart is doorgezet. De groene zone is ingericht als een recreatief uitloopgebied voor alle dorpsbewoners.

De kenmerkende slotenstructuur is de groen-blauwe drager

De ruimtelijke drager van De Nieuwe Tuinderij is de ruim 400 jaar oude verkaveling van de zogenaamde Tuindershoek in dit deel van de droogmakerij. Daarmee wordt de dorpsuitbreiding op een vanzelfsprekende manier verankerd in het landschap. Halverwege de historische linten Noorderpad en Zuiderpad is een nieuw lint ontworpen; het Middenpad. De vrije kavels langs het Middenpad zijn ontsloten via talrijke individuele bruggetjes over de sloot wat een beeld oplevert dat sterk doet denken aan de historische linten in Zuidoostbeemster. De slotenstructuur, zo kenmerkend voor de ‘watermachine’ die de Beemster is, vormt de groen-blauwe drager van het plan met fraaie groene ruimten langs de grotendeels openbare oevers.

‘Dorpse mix’ van sociale woningen en koopwoningen

Tussen de linten en de sloten zijn verschillende woonbuurten gerealiseerd met een gevarieerde architectuur maar binnen één samenhangende beeldkwaliteit. In de buurten staan de verschillende typen woning door elkaar heen als een ‘dorpse mix’ zonder zichtbaar onderscheid tussen de sociale woningen en de koopwoningen. De buurten zijn georganiseerd rondom groene plekken waar ruimte is om te spelen en te ontmoeten. Doordat in het oostelijk deel een zone met bestaande bomen zorgvuldig is ingepast in het hart van de buurt, heeft de buurt hier al bij de oplevering een volwassen groenstructuur.

Structuur van linten, buurten en groene randen

De robuuste visie die de tand des tijds doorstaat

De ruimtelijke basis met een dijkpark, een nieuw lint en buurten tussen de linten en de sloten is al aan het begin vastgelegd in de ruimtelijke visie. Dit robuuste ruimtelijke concept is ook tijdens de crisisjaren stevig overeind gebleven. Het raamwerk biedt houvast maar ook flexibiliteit. De hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte en de vanzelfsprekende wijze waarop deze dorpsuitbreiding is ingepast in de eeuwenoude structuur, maken De Nieuwe Tuinderij tot een bijzonder project dat recht doet aan de UNESCO status van De Beemster.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw architectuur beeldkwaliteitplan gebiedsvisie masterplan gebiedsontwikkeling verdichting natuurinclusief klimaatadaptief beemster de nieuwe tuinderij beemster droogmakerij unesco woonwijk wonen nieuwbouw
Alle projecten
Gebiedsvisie
Landschappelijk wonen
Stedenbouw