Award Label
Award Label
overzicht projecten

Emaus College

Een nieuwe school voor speciaal onderwijs
 • Opgave
  Architectonisch- en interieurontwerp voor school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Programma
  2000 m2 VSO voor leerlingen van 12 tot 20 jaar
 • Locatie
  Ermelo
 • Opdrachtgever
  ’s Heeren Loo i.s.m. gemeente Ermelo
 • Gerealiseerd
  2024
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Van Driesten Harskamp, Van Rossum, Versluisgroep B.V., Kamperman Adviseurs Installatietechniek, Fokkens Bouwkosten
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Emaus CollegeEmaus College

In opdracht van ’s Heeren Loo en de gemeente Ermelo heeft SVP een nieuwe school ontworpen voor het Emaus College. Dit is een school voor Voorgezet Speciaal Onderwijs met leerlingen die in het reguliere onderwijs niet helemaal tot hun recht komen. De school heeft als doel de leerlingen meer regie te geven over hun eigen leven. Onder het motto ‘iedereen kan leren!’ kunnen ze hun eigen keuzes maken. De leerlingen worden intensief begeleid omdat ze ook regelmatig een zorgvraag hebben. De school is in juni 2024 geopend door koningin Máxima.

Speciaal onderwijs zo gewoon mogelijk

De leerlingen in de leeftijd 12 tot 20 jaar krijgen maatwerkonderwijs in kleine klassen. Het gebouw faciliteert de leerbehoefte van iedere afzonderlijke leerling door middel van een scala aan ruimtes: van praktijklokalen tot concentratieplekken en van standaard klaslokalen tot buitenleerplekken. Wij wilden deze speciale school er zo gewoon en vanzelfsprekend mogelijk uit laten zien zodat de leerlingen zich geen buitenbeentjes voelen. Een eventuele overgang naar het reguliere onderwijs is dan ook gemakkelijker.

Rustig en prikkelarm interieur

In het rustige en prikkelarme interieur is de aula de blikvanger. In deze natuurlijke met hout afgewerkte ruimte ontmoeten de leerlingen en leerkrachten elkaar en worden de werkstukken tentoongesteld. De aula is tevens de voor deze leerlingen belangrijke ontspanningsruimte. Vanuit de aula zijn alle leer- en praktijkvleugels goed bereikbaar.

De aula is een blikvanger

In het gebouw is ook een afdeling voor het Pre-Emaus opgenomen voor kinderen die nog niet toe zijn om de lessen van het Emaus te volgen, maar wel kunnen doorstromen. Deze afdeling heeft een eigen vleugel waardoor de leerlingen het gevoel hebben erbij te horen, maar zich ook af kunnen zonderen. De overstap naar een reguliere klas van het Emaus wordt zo makkelijker.

In intensief overleg met de gebruikers hebben we alle functies zo gegroepeerd dat voor iedere leerling het maximaal bereikbare aangereikt kan worden. Door de plaatsing van de diverse ruimtes en afdelingen ten opzichte van elkaar, vonden we een balans tussen rust, vertrouwdheid en uitdaging.

In het rustige en prikkelarme interieur is ook plek om zelfstandig te werken

Een eigenzinnig onderdeel van het zorgcomplex

De buitenzijde van het gebouw is afgestemd op de omliggende bebouwing van het zorgpark van 's Heeren Loo waar onder andere de school voor speciaal onderwijs De Driekansen staat die wij ook hebben ontworpen. In dit mooie bosrijke park staan veel gebouwen die in de loop der tijd ontstaan zijn. Wij hebben daar iets aan toegevoegd dat past binnen het geheel van het park, terwijl het ook een eigenzinnige uitstraling heeft.

Het aflopende grasdak is de eyecatcher en wordt gebruikt om te chillen of onder grote hilariteit naar beneden te glijden. De diepe nissen in de gevel zorgen ervoor dat voorbijgangers letterlijk op afstand gehouden worden en de leerlingen minder snel afgeleid worden. Ook dragen ze bij aan het weren van de zon waardoor de warmte buiten gehouden wordt.

Chillen of naar beneneden glijden op het aflopende grasdak

Leren en spelen wisselen elkaar af

Ook de buitenruimte past geheel in de visie van de school. Deze natuurlijk ingerichte ruimte biedt mogelijkheden tot ontspanning, maar ook tot zelfontplooiing. Diverse speelmogelijkheden en plekken om te leren en praktische kennis op te doen wisselen elkaar af. Het geheel heeft een natuurlijk karakter passend in de bosrijke omgeving van het zorgpark.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
architectuur beeldkwaliteitplan school emaus ermelo speciaalonderwijs onderwijs
Alle projecten
Architectuur
Scholen
Zorg