Award Label
Award Label
overzicht projecten

Kindcentrum Muiderkring

School zonder klaslokalen
 • Opgave
  Architectonisch- en interieurontwerp nieuwbouw basisschool en voorzieningen in uitbreidingswijk
 • Programma
  3.637 m² basisschool, KDV, BSO en peuterspeelzaal
 • Locatie
  Muiden
 • Opdrachtgever
  Gemeente Gooise Meren
 • Gerealiseerd
  2022
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Pieters Bouwtechniek, Bouwfysisch advies ZRi, Klictet, Schreven's bouwkosten Advies-buro
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Kindcentrum MuiderkringKindcentrum Muiderkring

De Krijgsman is een nieuwe woonwijk op het voormalige terrein van de kruitfabriek in Muiden. En bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe school. Het is een kindcentrum geworden met daarin twee basisscholen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. SVP kreeg de vraag het kindcentrum te ontwerpen. Een mooie en uitdagende klus waar we samen met alle betrokkenen enthousiast aan werkten.

Op de plek van een voormalige kruitfabriek

Het industriële karakter, past bij het 18de-eeuwse kruithuis wat eerder op deze plek stond. De twee buitenste gebouwdelen zijn van stoer metselwerk met ieder zijn eigen kenmerkende details. Het middelste gebouwdeel lijkt er later tussen gezet te zijn en heeft een afwijkende kleur en materiaalkeuze.

Een industrieel karakter voor dit Kindcentrum, passend bij de historie van de locatie.

Unitonderwijs in open units

Het gekozen onderwijssysteem werkt met open units en kleinere instructiegroepen en wijkt daarmee af van het traditionele onderwijs in aparte klassen. Na een gezamenlijke groepsinstructie waaieren de kinderen over het grote leerplein uit om hun taken uit te werken. Zo ontstaat een bruisende, open leeromgeving waarin de kinderen met en van elkaar kunnen leren.

Het kinderdagverblijf en de jongste kinderen zitten beneden, dicht bij de speelpleinen en de speellokalen, de oudste kinderen zitten boven. Alle leeftijdscategorieën hebben hun eigen leefwereld en uiteraard hebben we de inrichting hier op afgestemd. Gezien het open karakter van het ontwerp is extra aandacht geschonken aan een goede ruimte-akoestiek.

Onze ontwerpvisie sluit naadloos aan bij de ambitie van Kindcentrum Muiderkring. Een onderdeel van onze visie is dat wij nieuwsgierig zijn naar het doen en laten van mensen en willen dat onze gebouwen aantrekkelijk zijn om in te verblijven en daarbij gezond en duurzaam zijn. Gebouwen waarin mensen worden gestimuleerd om zich te ontplooien. En waar kunnen we dat beter tot zijn recht laten komen dan in het onderwijs?

Ligging en verbinding met de omgeving (ruimtelijk en maatschappelijk)

Ook de buitenruimte rondom het gebouw hebben we mee ontworpen, waarbij de veiligheid van de kinderen voorop staat. De verkeersafhandeling, de kiss-en-ride-route, de plaats van de entrees en de interne routing zijn integraal ontworpen. Doordat we in een vroeg stadium contact zochten met de stedenbouwkundige van de wijk, kon de wegenstructuur nog aangepast worden ten gunste van de school. Ook het speelterrein werd al in de schetsontwerpfase mee ontworpen zodat binnen en buiten in logische relatie met elkaar staan, de fietsen een plek kregen zonder dat dit te veel ten koste ging van de speelplekken.

Duurzaam en flexibel  

Het kindcentrum is een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het voldoet aan alle hedendaagse eisen. Uiteraard hebben we duurzame materialen gebruikt die weinig onderhoud vergen. Ook aan de dieren is gedacht: in het metselwerk vormen de ingebouwde nestkasten decoratieve elementen. Duurzaamheid is voor ons vooral nadenken over de toekomst. Is het gebouw flexibel en multifunctioneel in gebruik, zowel nu als op langere termijn? De inrichting van een unit kan elk jaar anders zijn, om bijvoorbeeld in te spelen op wisselende aantallen leerlingen. En slaat de nieuwe manier van werken toch niet aan? Er kunnen gemakkelijk en zonder al te veel kosten klaslokalen gemaakt worden. Ook een andere functie van het gebouw is mogelijk. Dat vinden we een duurzaam en dus logisch uitgangspunt.

We werkten bij de ontwikkeling van Kindcentrum Muiderkring samen met Pieters Bouwtechniek, Bouwfysisch advies ZRi, Klictet en Schreven's bouwkosten Advies-buro.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
architectuur scholen onderwijs scholenbouw muiderkring muiden kindcentrum kinderopvang BENG energieneutraal flexibel
Architectuur
Scholen
Alle projecten