Award Label
Award Label
overzicht projecten

Ouderenhuisvesting De Amerhorst

Kwaliteitsimpuls voor de buurt
 • Opgave
  Architectonisch ontwerp van nieuwbouw zorgcomplex en seniorenhuisvesting aan de rand van de stad
 • Programma
  40 woningen in zorgcomplex en 36 appartementen voor senioren
 • Locatie
  Amersfoort
 • Opdrachtgever
  Habion en Slokker Groep
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Adviesbureau Haver Droeze
 • Ontwerp
  2024
 • Start bouw
  2025
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Ouderenhuisvesting De AmerhorstOuderenhuisvesting De Amerhorst

Aan de rand van het Leusderkwartier in Amersfoort ligt de Amerhorst; een complex voor ouderenhuisvesting gecombineerd met zorg. Wij ontwierpen twee toekomstbestendige gebouwen die het huidige verouderde gebouw vervangen. In het plan worden passende woningen voor diverse groepen senioren gecombineerd met verduurzaming en vergroening.

Op de prachtige locatie aan de rand van het bos komen verschillende vraagstukken samen: de grote vraag naar woningen, veranderende behoeften in de ouderenhuisvesting en -zorg, verduurzaming van het woningbestand en opwaardering van de groene en natuurlijke waarden in de woonomgeving. De nieuwbouw voorziet niet alleen in moderne seniorenwoningen, het bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt.

Levensloopbestendig wonen in diverse woonvormen

Niet iedere senior heeft dezelfde zorgbehoefte en deze kan veranderen in de tijd. Voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte worden in het lagere gebouw wooneenheden in vijf woongroepen in een deels gesloten setting gerealiseerd. Het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst, bij een eventueel veranderende zorgvraag, ook een andere functie kan krijgen. Senioren (65+) zonder of met een lichte zorgvraag kunnen zelfstandig wonen in de appartementen in het hoge gebouw (vrije sector). En als het nodig is, krijgen de bewoners de gewenste zorg, want die is immers dichtbij. Naast zelfstandige woningen heeft gebouw B een ontmoetingsruimte in de plint om medebewoners, buurtgenoten, vrienden en familieleden te ontmoeten.

1. Het huidige gebouw vormt een barrière.
2. Volume opknippen om zichtlijnen te creëren.
3. Verschillende hoogtes en kleinere footprint.

Gebied krijgt kwaliteitsimpuls

Door het anders omgaan met de bouwvolumes en de toepassing van hoogbouw kan het gebied een ruimtelijke kwaliteitsimpuls krijgen. Het huidige, langgerekte gebouw wordt vervangen door twee kleinere gebouwen die ook nog eens variëren in de hoogte (5 en 10 lagen). Door de kleine footprint van de gebouwen verbetert de doorwaadbaarheid en toegankelijkheid van het gebied. Ook ontstaat een nieuw plein dat een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de twee nieuwe gebouwen en voor de buurt is.

Aansluiting bij de omgeving

Twee identiteiten vormen één geheel

De twee gebouwen van de Amerhorst zijn duidelijk herkenbaar als één geheel en stralen tegelijkertijd ook een eigen identiteit uit. Het verschil in gebouwhoogte bepaalt al een belangrijk deel van de eigen identiteit. Deze wordt verder benadrukt door een eigen kleur steen per gebouw. De overeenkomsten zijn echter ook duidelijk te herkennen: beide gebouwen zijn opgetrokken uit metselwerk, hebben een heldere massa en detaillering die in beide gebouwen terugkomen.

Groen én duurzaam

De overgang tussen beide gebouwen en de Zandbergenlaan krijgt extra aandacht in het ruimtelijk en landschappelijk ontwerp. In samenwerking met landschapsarchitect Adviesbureau Haver Droeze is hier invulling aan gegeven middels privé-tuinen, collectieve tuinen, betekenisvolle hagen en het plein met een natuurlijke inrichting. Er wordt natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd:

 • Halfopen verharding voor de parkeerplaatsen laat water infiltreren
 • Toepassing van een infiltratie transpoortriool waarin hemelwater geïnfiltreerd en geborgen wordt
 • Groen dak op de ontmoetingsruimte voor waterbuffering en verkoeling
 • Winterverblijf voor vleermuizen in de spouwmuur opgenomen
 • Nestkasten voor vogels in de gevels geïntegreerd
 • Toepassing van biodiverse beplanting
 • Gevelbegroeiing

Beide woongebouwen zijn bijzonder duurzaam en voldoen aan het convenant duurzame woningbouw van de provincie Utrecht. Het Convenant Duurzame Woningbouw kent drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. De nieuwbouw de Amerhorst behaald voor een aantal onderdelen waaronder klimaatadaptatie het ambitieniveau goud.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
appartementen architectuur binnenstedelijk verdichting combinatiegebouwen landelijk wonen herbestemmen hergebruik herstructurering interieur krimp masterplannen en gebiedsvisies welzijn openbare ruimte participatie en cocreatie renovatie utiliteitsbouw woningbouw zorg appartementen huisvesting voor ouderen ouderenhuisvesting zorgcampus zorgcluster levensloopbestendig amersfoort amerhorst Habion Amaris Zorggroep ouderenhuisvesting seniorenwoningen
Architectuur
Zorg
Wonen
Alle projecten