Bouwen op strandeiland

18
Nov
2021

Vanaf 2024 zullen op het Strandeiland in Amsterdam 8000 woningen worden gebouwd. Het laatste deel van IJburg zal een van de grootste staduitbreiding worden die de stad ooit heeft gezien. De Alliantie, Ymere en Stadgenoot zullen van de 8000 woningen 3200 sociale huurwoningen realiseren.

De afgelopen jaren heeft SVP in opdracht van de drie corporaties de dialoog begeleid die de ambities van de gemeente voor de corporaties haalbaar maakt. Daarnaast is op blokniveau gekeken hoe de vele sociale huurwoningen zo goed mogelijk in het totale stedenbouwkundige plan kunnen worden ingepast. In een serie van ‘pressure cookers’ -een samenwerkingsvorm van SVP- die door ons werden begeleid, werd door de verschillende bij de planvorming betrokken partijen gediscussieerd over een groot aantal onderwerpen. Zoals: woontypologieën, doelgroepen, scheiding openbaar-privé, duurzaamheid, mobiliteit en er werd gekeken op welke manier er voor alle partijen een betaalbare oplossing in te passen was in de plannen.

De sessies hebben uiteindelijk geresulteerd in een plan waarbij voor alle corporaties is bepaald waar zij hun programma kunnen realiseren en op welke manier, zonder te hoge kosten te maken, kan worden voldaan aan de hoge kwalitatieve eisen van de gemeente Amsterdam voor dit gebied.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten