Buurthubs als nieuwe mobiliteit

14
Oct
2021

Nu de schreeuw om woningen en verdichting van bestaande steden groot is, wordt 'slimme' mobiliteit steeds vaker als oplossing gezien voor ruimtebesparing. Eén van de oplossingen die SVP voorstelt is een specifieke vorm van een buurthub. Een locatie waar bestaande en nieuwe mobiliteitsfuncties én aanvullende functies gebundeld worden aangeboden om de druk op de openbare ruimte te beperken. Met als gevolg minder autobezit, minder uitstoot CO2, meer veiligheid en een betere bereikbaarheid!

De buurthub fungeert dan als meer dan alleen een op- of overstappunt. Benieuwd op welke manier SVP deze buurthub voor ogen heeft? Lees het in het onderzoek dat wij in samenwerking met Advier, in opdracht van Gemeente Utrecht, hebben gedaan.

Download het bestand