Monnikenberg

23
Feb
2023

Monnikenberg is een prachtig gebied met bossen, open cultuurgrond, een landgoed, natuurwaarden en diverse (zorg)functies op de rand van Hilversum. Een gebied met een rijke historie die tot op de dag van vandaag sterk beleefbaar is. SVP heeft in samenwerking met BoschSlabbers landschapsarchitecten in 2011 het masterplan voor Monnikenberg opgesteld.

De partners in het gebied, Tergooi MC, Merem Medische Revalidatie, HPG, Goois Natuurreservaat en Gemeente Hilversum hebben de handen ineengeslagen om het gebied stapsgewijs te transformeren naar een innovatieve woonzorgcampus waarbij is gezocht naar een goede balans tussen natuur, landschap en bebouwing voor zorg, onderwijs en wonen. De verouderde zorggebouwen zijn stapsgewijs vervangen door nieuwbouw  waardoor ook ruimte vrij is gekomen voor bijzondere landschappelijke woonbuurten. Daarnaast is geïnvesteerd in het landschap, onder andere door het oprichten van een groenfonds. Hekken zijn verdwenen en in het gebied zijn nieuwe wandelpaden aangelegd. Zo is een 'healing environment' ontstaan, niet alleen voor patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, maar ook voor bewoners van Hilversum die een mooi wandelgebied hebben gekregen op steenworp afstand.

Met het opleveren van de nieuwbouw van Tergooi nadert het gebied zijn voltooing. Het ambitiedocument dat SVP opstelde vormden de afgelopen jaren een inspirerend kader dat als leidraad heeft gediend voor de bouwplannen die ontwikkeld zijn. SVP is daarnaast ook als supervisor lange tijd verantwoordelijk geweest voor gebied. Daarbij is gestuurd om de unieke kwaliteiten, zoals de overgang tussen stad en landschap, vorm te geven. De gebouwen zijn flexibel en functioneel, kunnen de tand des tijds doorstaan. Geen optelsom van iconen maar gebouwen die ten dienste staan van de bijzondere openbare ruimtes op dit gezondheidspark.

Architect van ziekenhuis Tergooi is Wiegerinck, voor de woningen zijn dit MIX architectuur en Jan Bloemendal Architecten

En hoe is het wonen op Monnikenberg? Bekijk hier de video.

Download het bestand
krokodilletranen ouderenhuisvesting seniorenwoningen