3-Pleinenplan Indische Buurt

24
May
2023

SVP ging terug naar een ‘gouwe ouwe’ project in stadsdeel Zeeburg. Om te kijken hoe het zogenaamde ‘3-Pleinenplan’ nu, 20 jaar later, aanvoelt.

In 2001 zijn door het intensieve gebruik en de veranderde functies van de openbare ruimte, zowel het maaiveld van de verschillende pleinen in het zuidwestelijke deel van de Indische Buurt, als de stedenbouwkundige structuur aan vernieuwing toe. Het is een dichtbevolkte wijk en om de betrokkenheid van de buurt te vergroten is het ontwerp samen met bewoners, woningbouwverenigingen en scholen in een open planproces tot stand gekomen. Voor die tijd een enorm participatieproces!

Het karakteristieke complex van de Gerardus Majellakerk met voorzieningen en bedrijven krijgt door ligging aan het Ambonplein een centrale plek in de buurt. De positieve uitstraling van dit gebouw met tuinen bepaalt de sfeer in het hart van de buurt. De Speelstraat en het speciaal voor dit project ontworpen kunstwerk zijn onderdeel van dit hart. De vier kleinere pleinen hebben elk een specifiek programma en een daarbij passende herkenbare uitstraling, maar zijn door de omlijsting, het materiaalgebruik (door SVP ontworpen straatmeubilair) en de verhoogde stoep langs de gevels ook familie van elkaar.

Download het bestand
#amsterdam #noordholland #pleinen #vernieuwing #betrokkenheid #participatieproces #svp #stedenbouw #architectuur #gouweouwe #terugindetijd #vroeger #zeeburg #indischebuurt