Persbericht BuitenStad Hoorn

22
Jun
2022

Persbericht - De nieuwe woonbuurt BuitenStad Gemeente Hoorn krijgt de komende jaren vorm! Gelegen bij de entree van de stad, op steenworpafstand van het station. Met intimiteit van de binnenstad, maar ook het vrije gevoel van buiten wonen. Verdichten én vergroenen in de stad. Een fijne woonomgeving door de toepassing van het ‘college’ concept waarbij bijzondere en ‘eigen’ plekken ontstaan, gevormd door ensembles van woongebouwen met een subtiele variatie.

SVP Architectuur en Stedenbouw werkte de afgelopen twee jaar in samenwerking met Copijn Landschapsarchitecten aan het masterplan van BuitenStad, in opdracht van STED Development BV en Van der Linden van Sprankhuizen Groep.

BuitenStad is met een FSI van 2,5 een voorbeeld van hoe in Nederland de enorme vraag naar woningen binnenstedelijk opgelost kan worden. Door een uitgekiende verkaveling waarin de kwaliteit van de (gedeelde) buitenruimtes, de bezonning en een goede oriëntatie van woningen centraal staan, kunnen prettige woonmilieus ontstaan die goed passen in de stad. Daarnaast draagt het plan bij aan de biodiversiteit in de stad en versterkt het de aanwezige natuurwaarden, o.a. door slim gebruik maken van de gradiënten in het plan.

Klik hier voor de volledige tekst van het persbericht.

Klik hier voor Informatie over het plan op onze website.

Website van het project BuitenStad.

Visuals: De Beeldenfabriek

Download het bestand
woningbouw;woonwijk;architectuur;stedenbouw;projectontwikkeling;svp;vergroenen;verdichten;natuurinclusief;klimaatbestendig;masterplan;fsi;buitenruimte;binnenstedelijk;hoogstedelijk ;woonomgeving;buitenstadhoorn;buitenstad;hoornbuitenstad