Schot in plannen voor Watermolenlaan

17
Oct
2022

Er zit schot in de plannen voor 134 nieuwe woningen in Woerden. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan dat SVP Architectuur en Stedenbouw samen met Adviesbureau Haver Droeze maakte in opdracht van Ter Steege Gebiedsontwikkeling. De locatie is nu nog in gebruik door de Kamer van Koophandel, maar vanaf augustus 2025 moet de bouw starten.

Woerden is volop in ontwikkeling. Met name in het gebied Nieuw-Middelland, nabij het oude centrum en het station, is de afgelopen jaren al veel veranderd. In de nieuwe plannen is ruimte voor eengezinswoningen en appartementen, zowel koop als (sociale) huur. Het wordt ook een heel groen plan met veel aandacht voor flora en fauna. Het spreekt voor zich dat het de ambitie is om een aanzienlijk deel van de bestaande bomen te behouden.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de auto een ondergeschikte rol speelt zodat er alle ruimte is voor groen, water en verblijven. Het parkeren door bewoners en bezoekers is daarom opgelost in een halfverdiepte parkeergarage. Het autogebruik kan ook beperkt worden omdat de wijk perfect bereikbaar is met het station op loopafstand. Een ander opvallend onderdeel van de plannen is de ‘buurtkamer’. Op deze plek kunnen bewoners elkaar ontmoeten en is ruimte is voor maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen.

Lees hier meer op de projectpagina

Download het bestand
#binnenstedelijk #woonwijk #woningbouw #stedenbouw #architectuur #svp #buurtkamer #watermolenlaan