Award Label
Award Label
overzicht projecten

Dak- en thuislozenopvang

Eén plek voor opvang, begeleiding en hulpverlening

Met de door SVP ontworpen dak- en thuislozenopvang in Amersfoort is één plek gerealiseerd voor opvang, begeleiding en hulpverlening aan dak- en thuislozen in Amersfoort. De dag- en nachtopvang van Kwintes fungeert als vangnet in nood en een springplank naar een structurele oplossing. Het ontwerp is in nauw overleg met de mensen die ook daadwerkelijk de zorg gaan verstrekken tot stand gekomen.

Permanent gebouw met modulaire bouwmethode

Het gebouw is gerealiseerd middels een modulaire bouwmethode. Een bouwwijze die momenteel in één adem wordt genoemd met flexwonen en industrieel bouwen. Aan de zijde van het Smalle Pad biedt het ontwerp de gewenste beslotenheid naar de openbare ruimte. In contrast daarmee opent het interieur zich royaal vanuit de centrale ontmoetingsruimte naar de besloten buitenruimte aan de achterzijde. Hiermee biedt het gebouw letterlijk een positief perspectief. Er is veel aandacht besteed aan heldere zichtlijnen en veiligheid voor cliënten en personeel. Net als bijvoorbeeld het project SET is hiermee één van de allereerste kwalitatieve flexwonen projecten in Nederland gerealiseerd.

Beroemde buren

Het gebouw staat op een architectonische hotspot in Amersfoort, naast het trafostation van Ben van Berkel en tegenover de huisvesting van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De heldere ritmiek in de gevels is een uitdrukking van het gebouwmoduul maar legt ook een verband met het trafostation. De gesloten gevel met zwarte planken wordt aangevuld met een licht en uitnodigend accent bij de entree.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
modulair bouwen flexwonen industrieel bouwen ouderenhuisvesting seniorenwoningen amersfoort daklozenopvang
Architectuur
Wonen
Alle projecten
Zorg