Award Label
Award Label
overzicht projecten

3e Klooster

Eenheid veraf, verscheidenheid dichtbij
 • Opgave
  Stedenbouwkundig plan en architectonisch ontwerp van woningen in uitbreidingswijk
 • Programma
  102 appartementen
 • Locatie
  Rosmalen
 • Opdrachtgever
  KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
 • Ontwerp
 • Start bouw
  2023
 • Oplevering
 • Oppervlakte
3e Klooster 3e Klooster

De Vlietdijk ligt tussen het centrum van Rosmalen en de uitbreidingswijk De Groote Wielen. In deze groene zoom komen op een verhoogde terp vier ‘kloosters’ vrij in het landschap te staan. De compacte woonclusters komen in een wat ruige setting, met grasland, boomgroepen, water en riet. Als inspiratiebron voor de woonclusters dienden de robuuste kloostercomplexen uit de geschiedenis van Brabant.  

SVP heeft in opdracht van KlokGroep het 3e Klooster aan de Vlietdijk ontworpen. SVP kreeg opdracht voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van 102 sociale huurappartementen met parkeren op maaiveld. Woningcorporatie Zayaz wordt naar verwachting eigenaar van de woningen. 

Klooster als inspiratiebron

Historische kloosters groeien organisch en bestaan uit aaneengeschakelde volumes van verschillende grootte. Verschillende gebouwen (refter, kerk, woonruimtes etc.) staan ‘koud’ tegen elkaar en samen vormen zij een compositie van één geheel, met een intieme kloostertuin in het midden. We hebben een gebouwencomplex ontworpen met dit kloostertype als inspiratiebron. Belangrijk is volgens ons dat het binnen gebied van dit nieuwe complex, net als bij een traditioneel klooster, een besloten tuin zou krijgen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

<quote_01>"We hebben samen de lat hoog gelegd als het gaat om het benaderen van een klooster-omgeving. Zowel in de stedelijke vormgeving als in de bijpassende architectuur. We zijn trots dat we hiermee 102 gezinnen een bijzonder eigen thuis kunnen geven". <quote_01><quote_author_01>- Frank Groenen, projectmanager Planontwikkeling van KlokGroep<quote_author_01>

Om dit te kunnen bereiken is het gebied met de meeste parkeerplaatsen buiten het bouwblok geschoven, verborgen achter een verhoogde terp. De gebouwen rondom de tuin bestaan uit een samengesteld volume van 4 deelvolumes, met een hoogte die varieert tussen 3 en 7 bouwlagen. De traditionele kloosterkerk is in het complex vertaald naar een 7-laags appartementengebouw met een alzijdige uitstraling en is vanwege de bezonning van de tuin aan de noordkant gepositioneerd. Aan de zuidkant opent zich het blok naar het park, waardoor er een mooie zichtlijn tussen park en binnentuin ontstaat. De zichtlijnen lopen nooit door het gebouw heen, zodat er een zekere mate van beschutting aan de kant van de binnentuin ontstaat. De bebouwing staat op een terp van circa 1,5 meter. Het gras van het park loopt door op de terp tot aan de gevels. De afscheiding tussen privé terras en openbaar gebied is subtiel vormgegeven door een laag stalen hekwerk. Landschappelijk versterkt het uitgestrekte park rondom het complex nog extra de klooster gedachte.

Na binnenkomst door de poort ben je 'thuis'

Vanaf de Vlietdijk wordt het complex via een nauwe poort ontsloten. Deze poort wordt geaccentueerd door een stalen pergola en een doorlopende galerij en vormt de overgang tussen de robuuste buitenkant en de zachte binnenkant van het complex. Vanaf de poort is de bewoner al ‘thuis’. In tegenstelling tot de ruige setting van het park met grasland kenmerkt zich de gezamenlijke tuin aan de binnenkant door een biodiverse beplanting met veel inheemse planten en een groot aantal bomen.

De appartementen van het complex hebben een oppervlakte variërend van 50 tot 75m2. Het grootste deel van de buitenruimtes zijn gericht op de buitenzijde met fraaie uitzicht op het park. Ter plaatse van de oostzijde is ervoor gekozen om de buitenruimtes aan de binnentuin te situeren. Naast een betere bezonning van de appartementen zorgt dat voor meer sociale controle en veiligheid van het binnengebied.  

Eenheid veraf, verscheidenheid dichtbij

De architectuur heeft diverse kenmerken die goed passen bij de klooster gedachte. Eenheid veraf en verscheidenheid dichtbij, zoals je dat ook bij een traditioneel klooster ziet. Aan de buitenkant oogt het complex robuust en zijn de buitengevels opgetrokken in metselwerk in een lichte aardetint. Dit onderstreept het aardse, stevig in het landschap verankerde, karakter van de gebouwen. De gevelopbouw doet denken aan de opbouw van een traditioneel klooster met een strenge ritmiek en repetitie. Verscheidenheid dichtbij van de deelvolumes wordt aangebracht door het toepassen van contrasterende voegkleuren, verschillende raamindelingen en verschil in balkondetaillering. Bijzondere metselwerkverbanden verfijnen en verrijken de bouwblokken.  

Robuuste buitenkant, zachte binnenkant

De poort aan de Vlietdijk markeert de overgang van de robuuste buitenkant naar de zachte binnenkant. De binnenkant van het complex is daarom op een andere manier vormgegeven dan de buitenkant. De aardse metselwerkkleuren zijn hier vervangen door een witte, genuanceerde baksteen en zorgen samen met de zorgvuldig aangelegde tuin voor een zachte en vriendelijke uitstraling.

Wanneer de uitwerking voorspoedig verloopt kan in 2024 worden gestart met de bouw.

Alle informatie over het wonen in dit project kunt u opvragen bij woningcorporatie Zayaz.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
woningbouw appartementen woonwijk klooster klokgroep svp architectuur stedenbouw woningopgave sociale huur zayaz rosmalen den bosch noord brabant metselwerk balkon binnentuin parkeernorm nieuwbouw woningcorporatie archicad architectuur beng bim biobased bouwadaptief bouwkundig bouwproject conceptwoning duurzaamheid energietransitie grondgebonden hoogstedelijk houtbouw klimaat klimaatadaptief milieunorm modulair nieuwbouw nieuwbouwwijk omgevingswet prefab seniorenwoning smart building stedenbouwkundig subsidieregeling vastgoed visie wijkvernieuwing wijkontwikkeling woningbouwprogramma woningcorporatie woonbehoefte woonkwaliteit woonvormen woonwijk zorgvastgoed zorgwoning zorgcomplex
Architectuur
Wonen
Alle projecten