Award Label
Award Label
overzicht projecten

3e Klooster

Eenheid veraf, verscheidenheid dichtbij
 • Programma
  102 appartementen sociale huur
 • Ontwerp
  2021
 • Opdrachtgever
  KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV
 • Oppervlakte
 • Locatie
  Rosmalen
 • In samenwerking met
 • Start bouw
  verwachting 2024
 • Oplevering
 • Gebruiker
  Woningcorporatie Zayaz
 • FSI
3e Klooster 3e Klooster

De Vlietdijk ligt tussen het centrum van Rosmalen en de uitbreidingswijk De Groote Wielen. In deze groene zoom komen op een verhoogde terp vier ‘kloosters’ vrij in het landschap te staan. De compacte woonclusters komen in een wat ruige setting, met grasland, boomgroepen, water en riet. Als inspiratiebron voor de woonclusters dienden de robuuste kloostercomplexen uit de geschiedenis van Brabant.  

SVP heeft in opdracht van KlokGroep het 3e Klooster aan de Vlietdijk ontworpen. SVP kreeg opdracht voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van 102 sociale huurappartementen met parkeren op maaiveld. Woningcorporatie Zayaz zal naar verwachting eigenaar van de woningen worden. 

Klooster als inspiratiebron

Historische kloosters groeien organisch en bestaan uit aaneengeschakelde volumes van verschillende grootte. Verschillende gebouwen (refter, kerk, woonruimtes etc.) staan ‘koud’ tegen elkaar en samen vormen zij een compositie van één geheel, met een intieme kloostertuin in het midden. We hebben een gebouwencomplex ontworpen met dit kloostertype als inspiratiebron. Belangrijk is volgens ons dat het binnen gebied van dit nieuwe complex, net als bij een traditioneel klooster, een besloten tuin zou krijgen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Frank Groenen (Projectmanager Planontwikkeling) van KlokGroep:
"We hebben samen de lat hoog gelegd als het gaat om het benaderen van een klooster-omgeving. Zowel in de stedelijke vormgeving als in de bijpassende architectuur. We zijn trots dat we hiermee 102 gezinnen een bijzonder eigen thuis kunnen geven".

Om dit te kunnen bereiken is het gebied met de meeste parkeerplaatsen buiten het bouwblok geschoven, verborgen achter een verhoogde terp. De gebouwen rondom de tuin bestaan uit een samengesteld volume van 4 deelvolumes, met een hoogte die varieert tussen 3 en 7 bouwlagen. De traditionele kloosterkerk is in het complex vertaald naar een 7-laags appartementengebouw met een alzijdige uitstraling en is vanwege de bezonning van de tuin aan de noordkant gepositioneerd. Aan de zuidkant opent zich het blok naar het park, waardoor er een mooie zichtlijn tussen park en binnentuin ontstaat. De zichtlijnen lopen nooit door het gebouw heen, zodat er een zekere mate van beschutting aan de kant van de binnentuin ontstaat. De bebouwing staat op een terp van circa 1,5 meter. Het gras van het park loopt door op de terp tot aan de gevels. De afscheiding tussen privé terras en openbaar gebied is subtiel vormgegeven door een laag stalen hekwerk. Landschappelijk versterkt het uitgestrekte park rondom het complex nog extra de klooster gedachte.


Na binnenkomst door de poort ben je 'thuis'

Vanaf de Vlietdijk wordt het complex via een nauwe poort ontsloten. Deze poort wordt geaccentueerd door een stalen pergola en een doorlopende galerij en vormt de overgang tussen de robuuste buitenkant en de zachte binnenkant van het complex. Vanaf de poort is de bewoner al ‘thuis’. In tegenstelling tot de ruige setting van het park met grasland kenmerkt zich de gezamenlijke tuin aan de binnenkant door een biodiverse beplanting met veel inheemse planten en een groot aantal bomen.

De appartementen van het complex hebben een oppervlakte variërend van 50 tot 75m2. Het grootste deel van de buitenruimtes zijn gericht op de buitenzijde met fraaie uitzicht op het park. Ter plaatse van de oostzijde is ervoor gekozen om de buitenruimtes aan de binnentuin te situeren. Naast een betere bezonning van de appartementen zorgt dat voor meer sociale controle en veiligheid van het binnengebied.  

Eenheid veraf, verscheidenheid dichtbij

De architectuur heeft diverse kenmerken die goed passen bij de klooster gedachte. Eenheid veraf en verscheidenheid dichtbij, zoals je dat ook bij een traditioneel klooster ziet. Aan de buitenkant oogt het complex robuust en zijn de buitengevels opgetrokken in metselwerk in een lichte aardetint. Dit onderstreept het aardse, stevig in het landschap verankerde, karakter van de gebouwen. De gevelopbouw doet denken aan de opbouw van een traditioneel klooster met een strenge ritmiek en repetitie. Verscheidenheid dichtbij van de deelvolumes wordt aangebracht door het toepassen van contrasterende voegkleuren, verschillende raamindelingen en verschil in balkondetaillering. Bijzondere metselwerkverbanden verfijnen en verrijken de bouwblokken.  


Robuuste buitenkant, zachte binnenkant

De poort aan de Vlietdijk markeert de overgang van de robuuste buitenkant naar de zachte binnenkant. De binnenkant van het complex is daarom op een andere manier vormgegeven dan de buitenkant. De aardse metselwerkkleuren zijn hier vervangen door een witte, genuanceerde baksteen en zorgen samen met de zorgvuldig aangelegde tuin voor een zachte en vriendelijke uitstraling.

Wanneer de uitwerking voorspoedig verloopt kan in 2024 worden gestart met de bouw.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
woningbouw appartementen woonwijk klooster klokgroep svp architectuur stedenbouw woningopgave sociale huur zayaz rosmalen den bosch noord brabant metselwerk balkon binnentuin parkeernorm nieuwbouw woningcorporatie archicad architectuur beng bim biobased bouwadaptief bouwkundig bouwproject conceptwoning duurzaamheid energietransitie grondgebonden hoogstedelijk houtbouw klimaat klimaatadaptief milieunorm modulair nieuwbouw nieuwbouwwijk omgevingswet prefab seniorenwoning smart building stedenbouwkundig subsidieregeling vastgoed visie wijkvernieuwing wijkontwikkeling woningbouwprogramma woningcorporatie woonbehoefte woonkwaliteit woonvormen woonwijk zorgvastgoed zorgwoning zorgcomplex

Nog meer zien van SVP?

Architectuur
Wonen
Alle projecten
Before After

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6
"blockquote"

<quote_01>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_01><quote_author_01> - naam persroon<quote_author_01>

<quote_02>Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the<quote_02><quote_author_02> - naam persroon<quote_author_02>

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Before After
Ondertitel van een afbeelding
Block Quote
- person