Award Label
Award Label
overzicht projecten

Modulaire houtbouw

Behoud historisch straatbeeld door industrieel en prefab bouwen

Veel steden kampen met dezelfde vraag: hoe kunnen we het oude woningbestand aanpassen naar de eisen van deze tijd? Geen gemakkelijke opgave aangezien er meestal geen ruimte is voor traditionele bouwwerkzaamheden. Daarnaast wil men vaak historische gevels behouden, wat een lastige opgave is, zeker als je bedenkt dat vaak ook funderingsproblemen moeten worden opgelost.

SVP werkte samen met MD2A en Woodteq aan een modulair woningconcept op basis van hout dat snel, duurzaam en kostenefficiënt is. Door industrieel te bouwen met prefab elementen is het perfect toe te passen op binnenstedelijke locaties met smalle straten waar geen mogelijkheden zijn voor een bouwplaats of kraan.

Alle geprefabriceerde bouwonderdelen kunnen met een kleine kraan worden geplaatst.

We zetten de voordelen op een rijtje. Allereerst kun je snel, prefab en hoogwaardig bouwen. Daarnaast is het kostenefficiënt en flexibel en kun je het historische gevelbeeld behouden. Bovendien is het duurzaam, is er zowel tijdens als na de realisatie sprake van zowel CO2- als stikstofreductie en zijn er weinig vervoersbewegingen en overlast.

Binnenstedelijke nieuwbouw met minimale overlast

De door ons ontwikkelde prefab elementen zijn opgebouwd uit milieuvriendelijke materialen. De CLT-wanden en vloeren vormen modules met veel draagkracht die worden geleverd met een kleine vrachtwagen. Superhandig op een locatie met een smalle straat! De modules worden vervolgens geplaatst met een kleine elektrische kraan. Het is dus relatief eenvoudig geworden oude woningen te vervangen door nieuwbouw, zeker als je dat vergelijkt met de traditionele werkplaats die nodig is voor reguliere woningbouw. Door industrieel te bouwen kun je in zeer beperkte ruimte snel en kostenefficiënt bouwen.

Ons concept is toepasbaar op diverse woningtypologieën: maisonettes, beneden- en bovenwoningen, penthouses. Ook optopping van bestaande gebouwen is mogelijk. Bovendien is er nog een mogelijkheid om de modules op enige afstand van de historische voorgevel te plaatsen zodat er buitenruimte voor de bewoners ontstaat.

De Rotterdamse Zaagmolenstraat is een voorbeeld van een vooroorlogse smalle straat waar geen ruimte is voor traditionele renovatiewerkzaamheden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Laten we uitgaan van een smalle straat in een oude binnenstad. Eén of meerdere historische panden moeten worden aangepast aan de eisen van deze tijd, er zijn funderingsproblemen en men wil de historische gevel behouden.

De gevel wordt zorgvuldig afgebroken en elders tot componenten omgevormd die later opnieuw geplaatst kunnen worden. De woning wordt gesloopt en buurpanden worden gestut.

De gevel wordt omgevormd tot modules die gemakkelijk worden teruggeplaatst.

Als de fundering, inclusief de begane grondvloer, is aangepakt kunnen de houten modules en onderdelen worden geleverd. De prefabonderdelen zorgen voor een efficiënt geladen vrachtwagen, dus er zijn weinig transportbewegingen. De houten kernmodules zorgen voor stabiliteit, daarna worden CLT-wanden en vloeren geplaatst. Nadat de modules geplaatst zijn met een relatief kleine kraan, kan de vrachtwagen weer weg. Er is dus nauwelijks belemmering in de vaak smalle straten, het is schoon, snel en bouwoverlast wordt beperkt. Tot slot worden de componenten van de oude gevel teruggeplaatst.

De prefab modules worden gemakkelijk gestapeld.
Door afstand van de voorgevel kan buitenruimte worden gecreëerd.
No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
houtbouw modulair duurzaam architectuur herontwikkeling industrieel bouwen rotterdam zaagmolenstraat svp binnenstedelijk verduurzamen prefab kostenefficient flexibel
Architectuur
Binnenstedelijk
Renovatie en Transformatie
Wonen
Alle projecten