Award Label
Award Label
overzicht projecten

Olst-Wijhe Flexwoningen

Duurzaam wonen in een fijne omgeving
 • Opgave
  Locatieverkenning en stedenbouwkundig plan t.b.v. flexwonen in landelijke gebieden
 • Programma
  76 flexwoningen
 • Locatie
  Olst-Wijhe
 • Opdrachtgever
  Gemeente Olst-Wijhe
 • Gerealiseerd
  2023
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  SallandWonen, Innovatiehub Salland en Buro Hoogstraat B.V.
 • Ontwerp
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
Olst-Wijhe FlexwoningenOlst-Wijhe Flexwoningen

Het team van SVP maakte in opdracht van Gemeente Olst-Wijhe een uniek stedenbouwkundig plan voor twee buurten met flexwoningen: 50 woningen op de locatie Wengelerhoek in Wijhe en 26 woningen op de locatie Vink in Olst. Wat het zo uniek maakt? Dat we twee woonbuurten creëren die precies passen bij Olst-Wijhe. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Dit plan kwam tot stand in een hechte samenwerking met de gemeente, SallandWonen, Innovatiehub Salland en Buro Hoogstraat B.V.

Flexwonen met aandacht voor de omgeving

Overal in Nederland wordt gekeken naar flexwonen en industrieel bouwen als antwoord op de grote vraag naar woningen. Ondanks het flexibele en soms tijdelijke karakter blijft het belangrijk om óók een aangename omgeving te creëren waarin het prettig wonen is. Met behulp van onze bekende pressure-cooker-sessies haalden we samen met alle betrokkenen alle kansen, risico’s, belangen en ambities boven tafel die de basis vormen voor het stedenbouwkundig ontwerp.

Bij de inpassing van het flexwonen kijken we verder dan alleen de ontwikkellocatie. Op bovenstaande afbeelding zie je de ‘groene riem van Wijhe’. Onderin ligt de locatie Wengelerhoek. Ook de locatie Vink (aan de zuidkant van het dorp Olst) ligt vlakbij waardevolle natuur.

Stedenbouwkundig plan

De ruimtelijke analyse bracht een aantal belangrijke aandachtspunten in beeld die zijn vertaald naar een vijftal kernwaarden voor de ruimtelijke keuzes in het stedenbouwkundig ontwerp. We lichten ze hieronder kort toe.

Plankaart voor de buurt Wengelerhoek.

1. Het landschap versterken

Het belangrijkste uitgangspunt van het stedenbouwkundige plan is het versterken en herstellen van het landschap van de oeverwallen dat de afgelopen eeuw veel van haar unieke kenmerken verloor. Verdwenen boomgaarden en inheemse hagen krijgen weer een plek en dragen bij aan een klimaatbestendig en natuurinclusief plan. De bewoners kijken vanaf hun eigen terras of balkon uit op waardevol openbaar groen.

2. Een flexibel plan

Wellicht worden de woningen over 10 jaar elders geplaatst. Daarom zijn de woningen verplaatsbaar waardoor het gebied makkelijk getransformeerd kan worden.

3. Duurzaam en efficiënt

De door InnovatieHub Salland ontwikkelde circulaire en energiezuinige woningen zijn klaar voor de toekomst. Bovendien voegen deze woningen zich in de landelijke omgeving door de karakteristieke vorm en uitstraling. Er wordt geen onnodige boven- en ondergrondse infrastructuur aangelegd om kosten te besparen. Ook wordt efficiënt met de ruimte omgegaan door compacte erven te maken.

4. Ruimte om te ontmoeten

Om de sociale cohesie op een niveau te houden dat past bij Olst-Wijhe is er ruimte voor ontmoeting. Dat wordt ook gestimuleerd door de compacte, autovrije erven. Alleen dan kan een sterk buurtschap ontstaan.

Beeld: InnovatieHub Salland

5. Bereikbaar en verbonden

Door de ligging van de plannen was er extra aandacht voor de bereikbaarheid. De locatie is goed en veilig aangesloten op de bestaande infrastructuur. De voorzieningen voor de voetganger, fietser en automobilist zijn optimaal.

Wij zijn trots dat we met ons ontwerp een unieke invulling hebben kunnen geven aan het Flexwonen. Een invulling die goed past in Olst-Wijhe.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
stedenbouw flexwonen olst-wijhe olst wijhe wengelerhoek vink circulair houtbouw natuurinclusief klimaatadaptief
Alle projecten
Landschappelijk wonen
Stedenbouw
Wonen