Award Label
Award Label
overzicht projecten

Olstergaard

Een natuurinclusieve wijk
 • Opgave
  Stedenbouwkundig plan voor natuurinclusieve woonwijk met zelfbouw woningen en coöperatiestructuur
 • Programma
  78 zelfbouw- en 13 grondgebonden huurwoningen
 • Locatie
  Olst
 • Opdrachtgever
  Gemeente Olst-Wijhe
 • Gerealiseerd
 • Gebruiker
 • In samenwerking met
  Adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen
 • Ontwerp
  2019 - heden
 • Start bouw
 • Oplevering
 • Oppervlakte
OlstergaardOlstergaard

Olstergaard ligt aan de voet van de IJssel in het Olst. Het omliggende landschap kent een rijke geschiedenis met fruitteelt. Wie in de buurt gaat fietsen komt regelmatig een prachtig landgoed tegen of eindigt uiteindelijk in het centrum van Deventer. Het is er sereen en rustig, een droomplek om te wonen in harmonie met de natuur.

Op de voormalige akker van ca. 3,5 hectare hebben wij samen met toekomstige bewoners een stedenbouwkundig plan ontworpen met veel aandacht voor natuurinclusiviteit. Daarnaast is de buurt goed verbonden met Olst. Eigenlijk is Olstergaard meer “natuur” en “inclusief”. Er is namelijk plek voor iedereen, voor mens en natuur. Hoe wij die maken? Doormiddel van een flexibel stedenbouwkundig plan, spelregels en intensieve co-creatie.

Casco, ordening, kavels

Het stedenbouwkundige plan van Olstergaard lijkt op de tekening een gewoon plan. Niets is minder waar, want het plan is namelijk opgedeeld in drie delen. Het eerste deel is wat wij het casco noemen. Dit casco zorgt voor een organisch grid van groen dat door de hele wijk heen loopt. Deze lijnen zijn gevuld met bomen, houtwallen, struiken en ander struweel. Dit grid bewaakt de ‘natuur’ uit de natuurinclusiviteit. Het groen is gevarieerd en verbindt alle uithoeken van de wijk. Een verademing voor vogels, zoogdieren, insecten, maar ook mensen.

Daarnaast zijn er ordeningsprincipes vastgesteld. Deze zeggen bijvoorbeeld iets over de oriëntatie van de woningen en de locatie waar water wordt vastgehouden in bijvoorbeeld wadi’s. Verder tonen ze ook de locaties voor parkeren in de wijk. Deze liggen aan de randen voor een autoluwe buurt.

Tot slot hebben we samen met de bewoners een proefverkaveling gemaakt waarin zij allemaal een plek hebben gevonden, die past bij de wensen, behoeftes en financiële ruimte. De kavels zijn verdeeld in drie woonsferen die aansluiten op de specifieke plek in het plan of aansluiten op de wensen van bewoners. Er zijn kavels in de sfeer: cultuurhistorisch, voedselrijk en ecologisch.
Dit is de ‘inclusiviteit’ uit natuurinclusiviteit.

Principeschetsen: het erf, circulair middenpad, gemeenschappelijke plekken, watersysteem, autoluwe buurt en gevarieerde woonvelden.

Spelregels

De woonsferen vormen de basis van de spelregels die we hebben opgesteld voor Olstergaard. Deze spelregels gaan in op de natuurinclusiviteit van de buurt, maar doen ook uitspraken over de circulariteit, ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Met de spelregels wordt de algemene kwaliteit van Olstergaard bewaakt. Uiteraard zijn deze spelregels ook continue voorgelegd aan bewoners. Samen met bewoners hebben we gezocht naar gedeelde ambities en naar dat wat nodig is om deze ambities te realiseren. Naast de bewoners heeft ook een brede expertgroep met onder andere Enexis, Saxion en Waterschap heeft door het hele proces gereflecteerd op die keuzes die zijn gemaakt. Met als resultaat dat er nu een breed gedragen plan ligt.

No items found.
Meer weten over dit project
stel je vraag
No items found.
Landschappelijk wonen
Stedenbouw
Wonen
Gebiedsvisie
Alle projecten