Gezonde scholen

8
Jun
2021

Scholen zijn een wezenlijk onderdeel van een gezonde stad. Een schoolgebouw kan op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde omgeving. Naast dat ze voor ontmoeting en nieuwe kennis zorgen, heeft de vorm en organisatie van schoolgebouwen en de buitenruimtes ook een grote invloed op de leerlingen. Hierbij een greep uit 'onze' scholen en belangrijke aspecten die het onderwijs gezonder maken.

Wij hebben het afgelopen jaar allemaal kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat we regelmatig in contact komen met anderen, en dat het nog belangrijker is voor opgroeiende kinderen. Ontmoeting tussen verschillende gebruikers van multifunctionele schoolgebouwen draagt hier wezenlijk aan bij. Het ontwerp van MFA de Botter in Lelystad speelt hierop in door het gebruik van gezamenlijke ruimten goed te organiseren. In het multifunctioneel centrum maken onder andere een school, kerk en zorginstellingen in het ontwerp gebruik van dezelfde plekken. Hierdoor wordt niet alleen efficiënt gebruik gemaakt van de ruimte, maar vindt er ook vaker kruisbestuiving plaats, komt men elkaar tegen en is er zicht op elkaar.

Het stimuleren van beweging en krijgen van voldoende frisse lucht zijn belangrijke factoren van gezond leven. Door schoolpleinen slim en groen in te delen geven we leerlingen zoveel mogelijk ruimte om te bewegen en te ontdekken. Bij de Rhijnsberg in Heerde draagt het dakplein niet alleen uit tot nieuwe manieren van spelen, maar ook voor genoeg daglicht en frisse lucht in de aangrenzende ruimtes. In combinatie met het schoolplein aan de voorkant worden kinderen uitgedaagd om te bewegen en op onderzoek uit te gaan. De aanwezigheid van groen en zicht op de buitenruimte is minstens even belangrijk als buiten kunnen zijn. Deze twee factoren zijn gecombineerd in het ontwerp voor ISUtrecht. Deze internationale school heeft namelijk niet alleen lokalen met aangrenzende terrassen, maar ook demogelijkheid om de lokalen uit te breiden en om deels buiten les te geven.


Een ander goed voorbeeld is de kleine school De Bijenkorf in Wageningen. Samen met het naastgelegen buurtcentrum vormen ze het hart van de wijk. De school heeft een speelplein voor de onderbouw dat compleet natuurvriendelijk is ingericht en bedacht om kinderen uit te dagen. Deze school voldoet grotendeels aan de Frisse Scholen klasse B. Dit wordt meestal opgelost door het gebruik van klimaatinstallaties, waar dan ook veel budget ingaat zitten. In dit geval is er een goedgeïsoleerd gebouw ontworpen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu door gebruik te maken van een low-tech installatie. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn, want ventilatie is noodzakelijk, maar kost ook energie. In het bouwteam is samen met de opdrachtgever een goede balans gevonden.

Met bijna 40 jaar ervaring in het ontwerpen van scholen hebben wij een breed scala van haalbare en betaalbare oplossingen om gezonde schoolgebouwen te maken. Klik hier voor meer voorbeelden.

Download het bestand