Thuis in Stadstuin

23
Jul
2020

Bijna twintig jaar geleden kregen wij de vraag om een driehoekige locatie ingeklemd tussen de A1 en een drukke provinciale weg te transformeren tot een woonwijk. Geluid was niet het enige probleem, aan de andere zijde lag een hoogspanningszone, er moesten nog de nodige functies ingepast worden zoals een schietbaan en er was een groot grondoverschot. Kortom, lekker ingewikkeld, precies zoals we het graag hebben.

De uitgangssituatie had zoveel beperkingen dat een ‘standaard woonwijk’ geen optie was, SVP heeft een ontwerp gemaakt voor de woonwijk van de toekomst. Alle woningen liggen verspreid als strooigoed in een collectief park, mensen hebben geen tuin maar een terras. Sommige woningen zijn, evenals de schietbaan, geïntegreerd in de geluidswal en vooruitlopend op de destijds wettelijke verruiming zijn dove gevels toegepast. Alle woningen, ook de sociale woningbouw, hebben een gebouwde parkeeroplossing. Deze ligt bovengronds en met het grondoverschot is een parklandschap aangelegd waardoor het parkeren uit het zicht is opgelost.

Het park is klimaatbestendige ingericht, met minimale verharding, veel ruimte voor infiltratie van water en bomen die zomers voor verkoeling zorgen. Ook liggen op alle daken zonnepanelen. Nu heel gewoon, maar toen heel bijzonder. Het hele park is mandelig eigendom en daar wordt op zonnige dagen dankbaar gebruik van gemaakt!

Lees hier meer over dit project.

Download het bestand

Laatste nieuwsberichten