Flexwonen volgens SVP

9
May
2023

Flexwonen in 5 stappen

Flexwonen is hot bij de overheid, woningcorporaties en projectontwikkelaars. En dat is begrijpelijk omdat het een antwoord kan zijn op de vraag: hoe realiseren we snel meer woningen? In het nieuws zien we dat snelheid, prijs en aantallen de boventoon voeren. En daar zien wij een gevaar in. Wij vinden dat tijdelijk wonen ook altijd volwaardig wonen moet zijn. En dat kun je niet los zien van de omgeving.

Zo hebben wij een 5-stappen plan ontwikkeld dat ervoor zorgt dat ook in het flexwonen kwaliteit kan worden behaald. Zowel in het voortraject als bij het ontwerp. We beginnen met een duidelijke richting te bepalen, zoeken in overleg een geschikte locatie, gaan het gesprek aan met de omgeving door middel van participatie en zorgen vervolgens voor inpassing in de omgeving. Stap 5 is het maken van een kwalitatief ontwerp van de woningen.

Meer weten? Klik hieronder om de leaflet te downloaden of bezoek onze expertisepagina Industrieel Bouwen

Flexwonen met kwaliteit

Woningbouw ontwikkelen is een lang en ingewikkeld proces. En dat is bij tijdelijke woningen meestal niet anders. De ruimtelijke procedures nemen tijd in beslag, het is een uitdaging om geschikte locaties te vinden en er is vaak veel discussie met omwonenden. Flexwonen is daarmee niet altijd dé oplossing; soms is kiezen voor permanent beter omdat je dan meer en blijvende kwaliteit kunt realiseren. Want velen realiseren zich niet dat tijdelijk niet altijd goedkoper is.

Overduidelijke voordelen van flexwonen zijn er natuurlijk ook: door de korte bouwtijd (met modulaire bouwstenen of industriële woonconcepten) kun je snel woningen realiseren en de overlast voor de omgeving is beperkt. Wij zijn er van overtuigd dat je bij het ontwikkelen van flexwoningen de focus moet verleggen van aantallen naar kwaliteit en een zorgvuldig proces. Zo kun je pas echt versnellen én toekomstbestendige woonomgevingen creëren.

Onze kennis van Flexwonen

1.
2.
3.
4.

1./2. Project Olst-Wijhe: locatiestudie en stedenbouwkundig ontwerp compacte flexwonen wijk. SVP heeft de gemeente geadviseerd bij het zoeken naar een geschikte locatie voor een compacte flexwonen wijk. Vervolgens heeft het ontwerpteam (SVP, Innovatiehub Salland en Buro Hoogstraat) in deze compacte wijk kwalitatieve tijdelijke woningen ontworpen.

3. Project Karmijn in Amsterdam. Flexwoningen zijn hier toegevoegd aan een locatie waar al op een succesvolle manier jongerenhuisvesting en een creatieve broedplaats was gecreëerd.

4. Project SET op IJburg in Amsterdam. Eén van de eerste kwalitatieve tijdelijke woonunits, een pionier in het flexwonen landschap. Een project dat meerdere prijzen heeft gewonnen. De gemeenschappelijke tuin is voor de buurt een verbindende schakel.

Download het bestand